Foto: Elias Gammelgård

Cajsa Trepte

Pianopedagog Cajsa Trepte tog musiklärarexamen vid Örebro Musikhögskola 1997, där studerade hon piano för Bengt-Olof Sahlin och Lennart Ågren. Hon tog musikerexamen i cembalo vid Kungl. Musikhögskolan 2003. Hon har lång erfarenhet som pianolärare, teorilärare och musiker. Cajsa har arbetat i de flesta skolformer och har därmed en mycket bred erfarenhet av barn och ungdomar. 

Cajsas cembalo på plats i Kalmar slott-redo för konsert!

“Att hitta vägar till hur varje elev lär sig bäst är det som utmanar mig och ger mig glädje i det dagliga arbetet”

Photo by Steve Johnson from Pexels

Lära ut

Vi arbetar metodiskt med gehörsinlärning och notinlärning. Vi lär ut skalor och ackordbrytningar. Syftet med det är att få en full överblick av hur tonarter fungerar och därmed enklare kunna orientera sig i olika musikstycken både vad gäller gehöret och notläsningen. Vi arbetar ofta med musikteori och gehörsövningar integrerat i pianoundervisningen.

Mark Larsson

Mark är utbildad instrument och ensemblelärare vid Ingesunds Musikhögskola. Mark har varit pianolärare hos oss sedan 2016. Han har drygt 20 års erfarenhet av privat musikundervisning samt i kulturskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mark undervisar i piano, musikteori och kör samt spelar trombon och keyboard i olika konstellationer.