Kontakt

Adress

Föreningen Klaverhuset

c/o Cajsa Trepte

Vetevägen 1

192 69 Sollentuna

Epost

Telefon

+46 (0)705 42 29 64

Föreningen Klaverhusets styrelse

Ordförande-Cajsa Trepte

Ordinarie ledamot-Maria Masucci

Ordinarie ledamot-Anna Larsson

Ordinarie ledamot-Monica Nunes

Ordinarie ledamot-Giovanna Orbelli

Suppleant-Lena Johansson

Andra uppdrag

Vår verksamhet med eleverna i Föreningen är ett långsiktigt arbete, medlem är man i ett år eller flera år. Vill du boka en enstaka i lektion piano eller musikteori som förberedelse inför t e x inträdesprov? Vill du ha instuderingslektioner? Eller vill du/ni bli ackompanjerade i något sammanhang.? Finns det önskemål att någon av oss lärare på Klaverhuset kommer och gör en konsert? Då går det bra att kontakta cajsa@trepte.se med en förfrågan. Sådana uppdrag kommer inte att utföras inom ramen för Föreningens verksamhet.  Konsertverksamhet och enstaka undervisning administreras via Trepte Music, eller med någon av timlärarnas enskilda firmor.

Information om vilka uppgifter vi har i vårt register

I vårt register har vi uppgifter om elevernas föräldrar, adress-telefon-mail. I registret har vi också födelseåret på eleven, ej personnummer. Registret på adresser har vi för fakturahanteringen och telefonnummer har vi för att kunna kontakta föräldrar. Kommunen har i sin tur ett föreningsregister, till det lämnar vi vidare följande information, antal elever per åldersgrupp/kön.