Kontakt

Adress

Föreningen Klaverhuset

c/o Cajsa Trepte

Vetevägen 1

192 69 Sollentuna

Epost

Telefon

+46 (0)705 42 29 64

Andra uppdrag

Vår verksamhet med eleverna i Föreningen är ett långsiktigt arbete, medlem är man i ett år eller flera år. Vill du boka en enstaka i lektion piano eller musikteori som förberedelse inför t e x inträdesprov. Vill du ha instuderingslektioner. Eller vill du/ni bli ackompanjerade i något sammanhang. Finns det önskemål att någon av oss lärare på Klaverhuset kommer och gör konserter. Då går det bra att kontakta cajsa@trepte.se med en förfrågan. Sådana uppdrag kommer inte att utföras inom ramen för Föreningens verksamhet. Det finns ett företag som heter Klaverhuset i Sollentuna. Konsertverksamhet och enstaka undervisning administreras via det företaget. Eller från någon av timlärarnas enskilda firmor.

Information om vilka uppgifter vi har i vårt register

I vårt register har vi uppgifter om elevernas föräldrar, adress-telefon-mail. I registret har vi också födelseåret på eleven, ej personnummer. Registret på adresser har vi för fakturahanteringen och telefonnummer har vi för att kunna kontakta föräldrar. Kommunen har i sin tur ett föreningsregister, till det lämnar vi vidare följande information, antal elever per åldersgrupp/kön.