Att förbereda sig till Grade exam med oss

Finns det önskemål så har vi erfarenhet av att följa det engelska grade-systemet. 7 stycken av våra elever arbetar just nu med förberedelser inför examen. Den brittiska organisationen ABRSM utför examinationer av instrumentalelever runt om i världen. I vårt fall går det till så att en examinator kommer hit till Stockholm i maj och lyssnar på våra elever. Examinatorn gör en skriftlig utvärdering på de olika momenten och sätter betyg i tre nivåer. Eleven får sedan utvärderingen och ett fint diplom. För en ambitiös elev som vill ha struktur i sitt övande och sin inlärning passar detta system bra. Pedagogiken ger också en mycket bra musikalisk allmänbildning.

ABRSM har nyligen utvecklat digitala alternativ där teoretisk och praktisk examen kan utföras på distans. Ny form av examen har startat 2021-Performance exams. De beskriver det som att de nu finns två spår att följa; Practical exam Grade 1-8 och Performance exam Grade 1-8. Det går bra att växla mellan de två spåren under sin resa med gradesystemet.

I en praktisk Grade exam ingår dessa moment

Parallellt med praktisk examen grade 1-8 arbetar vi också med teoretisk examen grade 1-8. Att lära sig grunderna i musikteori berikar det musikaliska arbetet.

I en Performance Grade ingår dessa moment